กทม.เล็งออกกฎคุมร้านข้าวแกงริมทาง

30/07/2010 15:52

กทม.เล็งออกข้อบัญญัติคุมร้านข้าวแกงริมทาง สุ่มตรวจ-ตักเตือน ก่อนเชือดผู้ค้าอาหารเปื้อนพิษ

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักอนามัยเตรียมประกาศข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 เพื่อบังคับใช้กับผู้ค้าอาหารริมทางเท้า โดยจะไม่ให้สิทธิ์ในการค้าขายสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้ค้า รวมทั้งผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมและทดสอบตามข้อบัญญัติของ กทม.

นางวันทนีย์ กล่าวว่า หลังจากนี้ทีมผู้บริหารจากสำนักอนามัยจะลงพื้นที่สำรวจผู้ค้าอาหารริมทาง เท้าว่าปฏิบัติถูกต้องตามสุขลักษณะหรือไม่ เพื่อให้ผู้ค้าได้ตระหนักและมีสำนึกรับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เบื้องต้นจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกบัตรประจำตัวผู้ค้า และเชิญชวนผู้ค้าเข้าทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านสุขาภิบาลอาหารด้วย

“ตามนโยบายของ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯกทม. ได้เน้นย้ำให้ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ค้า เบื้องต้นจะเป็นการให้ความรู้และสุ่มตรวจ ก่อนที่จะตัดสิทธิ์ห้ามค้าในพื้นที่” นางวันทนีย์ กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กล่าวว่า ผู้ค้าที่สนใจเข้าร่วมทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสามารถเข้ารับเอกสาร ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ ส่วนผู้ที่ต้องการบัตรประจำตัวผู้ค้าจะต้องมาทดสอบความรู้กับเจ้าหน้าที่เขต

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ล่าสุดสำนักอนามัยได้ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลให้กับผู้ ค้า โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน มีเนื้อหาสำคัญในการอบรม เช่น โรคที่เกิดจากอาหารปนเปื้อน การเก็บรักษาอุปกรณ์ประกอบอาหาร การควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เป็นต้น

คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ ?

No comments found.

New commentsite statistics