ความรุนแรงในครอบครัวเป็นข่าวมากสุด

25/07/2010 14:52

มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมสสส.เผยเหล้าเป็นสาเหตุหลักกระตุ้นพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวเป็นข่าวมากที่สุดในรอบปี

น.ส.นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัจจุบันว่า มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น เห็นจากการเก็บตัวอย่างข่าวความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ ปี 2552 จำนวน 5 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และคมชัดลึก โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า มีข่าวความรุนแรงในครอบครัวจำนวน 459 ข่าว มากกว่าปี 2552 เป็นเท่าตัว โดยจำแนกเป็นถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิต ร้อยละ 45 โดยมีสามีที่เป็นผู้กระทำมากที่สุด รองลงมาเป็น ภรรยาเป็นผู้กระทำ  , การฆ่าตัวตาย ร้อยละ 25 โดยฝ่ายสามีฆ่าตัวตายมากที่สุด รองลงมาเป็นลูก ภรรยา และผู้สูงอายุ ,การทำร้ายร่างกายกันในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11 , การล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 6 , ทารกถูกทิ้ง ร้อยละ 9 และความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 4 โดยข่าวที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 มีสาเหตุมาจากการเมาเพราะฤทธิ์สุรา

         
ด้านนายสาโรช นักเบศร์ เลขานุการผู้ตรวจราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ปัจจุบันมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันกับบุคคล ใกล้ชิด  มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป เน้นใช้มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและทางการแพทย์มาเยียวยาแก้ปัญหา คุ้มครองผู้ถูกกระทำไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ และมีมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำ เช่น ศาลอาจจะสั่งให้ผู้กระทำผิดไปบำบัดฟื้นฟูหรือคุกความประพฤติแทนการลงโทษ

คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ ?

No comments found.

New commentsite statistics