บินไทยมอบตั๋วให้แม่บินฟรี

01/08/2010 21:17

การบินไทยมอบสิทธิพิเศษเดือนสิงหาคม มอบตั๋วโดยสารให้คุณแม่บินฟรี เส้นทางในประเทศ

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ “พลังแห่งรัก แม่ของแผ่นดิน” ที่รัฐบาลจัดขึ้น ด้วยการจัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 โดยมอบบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางภายในประเทศให้คุณแม่ฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อบัตรโดยสารปกติ 1 ใบ ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ - ขอนแก่น ,กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ,กรุงเทพฯ - อุดรธานี ,กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี ,กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ,กรุงเทพฯ - เชียงราย ,กรุงเทพฯ- กระบี่ ,กรุงเทพฯ - ภูเก็ต และกรุงเทพฯ - หาดใหญ่

ผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553 บัตรโดยสารจะมีอายุ 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มเดินทางที่ระบุในบัตร ซึ่งผู้โดยสารต้องระบุวันเดินทาง และออกตั๋วทันทีหลังจากสำรองที่นั่ง

นอกจากนี้ ผู้โดยสารทั้ง 2 ท่าน ต้องเดินทางในวันและเที่ยวบินเดียวกัน ด้วยรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน และผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้  การบินไทย ยังมีโปรโมชั่นบัตรโดยสารลดราคาพิเศษ เมื่อออกบัตรโดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย.

คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ ?

No comments found.

New commentsite statistics